Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn leden van de KBvG.' Zo wordt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) omschreven in artikel 56 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

De KBvG ontstond van rechtswege op 15 juli 2001, de datum waarop de Gerechtsdeurwaarderswet in werking trad.

Ook de taak van de KBvG is omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet. Deze luidt als volgt: 'De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid'. Aan deze taak wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De KBvG stelt bijvoorbeeld verordeningen op waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen (een voorbeeld van zo'n verordening is de Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen (Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit). Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid (Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG).

Heeft U van ons een ambtelijk stuk ontvangen? De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders KBvG heeft de Juridische bijsluiters ontwikkeld.

Ze zijn bedoeld als begrijpelijke aanvulling op het officiële ambtelijke stuk van de deurwaarder.

U kunt hier de verschillende bijsluiters downloaden:

Documenten in andere talen:

English,  DeutschFrancaisTürk, العربية

 

 

Bel mij terug

Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk, op het door u gewenste tijdstip terug!

Bel mij