Werkwijze

Een bedrijf kan ernstige problemen krijgen als schuldenaars niet betalen. Baldinger Gerechtsdeurwaarders zorgt voor een snelle, betrouwbare en klantvriendelijke inning van die vorderingen.

De incassoprocedure start binnen 24 uur nadat de opdracht is verstrekt. Gedurende het hele traject heeft de opdrachtgever online inzage in zijn dossier. Baldinger cs en informeren de klant persoonlijk, duidelijk en tijdig over de te nemen stappen.

Blijft de betaling toch uit, dan zal Baldinger onverwijld een dagvaarding uitreiken aan de wanbetaler en beslag leggen op diens bezittingen. Sebastiaan Baldinger: "Door onze expertise kunnen we iedere zaak tot een goed einde brengen. Ik garandeer iedereen dat financiële geschillen tactvol en professioneel worden afgewikkeld."